Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 170 34 204 203
08/10 kl 01 124 33 157 161
08/10 kl 02 79 36 115 116
08/10 kl 03 46 30 76 -
08/10 kl 04 32 33 65 -
08/10 kl 05 40 26 66 -
08/10 kl 06 68 25 93 -
08/10 kl 07 113 19 132 -
08/10 kl 08 161 18 179 -
08/10 kl 09 198 15 213 -
08/10 kl 10 215 12 227 -
08/10 kl 11 213 10 223 -
08/10 kl 12 191 7 198 -
08/10 kl 13 153 8 161 -
08/10 kl 14 108 3 111 -
08/10 kl 15 72 5 77 -
08/10 kl 16 54 1 55 -
08/10 kl 17 55 2 57 -
08/10 kl 18 77 2 79 -
08/10 kl 19 117 2 119 -
08/10 kl 20 165 5 170 -
08/10 kl 21 205 4 209 -
08/10 kl 22 225 7 232 -
08/10 kl 23 224 8 232 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 232 247 233 226
Laveste vannstand 71 55 48 34 29
Avvik gult nivå -20 -33 -18 -32 -39
Avvik orange nivå -36 -49 -34 -48 -55
Avvik rødt nivå -51 -64 -49 -63 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm