Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 203 10 213 -
09/10 kl 01 162 13 175 -
09/10 kl 02 112 15 127 -
09/10 kl 03 64 17 81 -
09/10 kl 04 36 20 56 -
09/10 kl 05 28 20 48 -
09/10 kl 06 41 23 64 -
09/10 kl 07 76 23 99 -
09/10 kl 08 127 23 150 -
09/10 kl 09 177 25 202 -
09/10 kl 10 210 24 234 -
09/10 kl 11 221 26 247 -
09/10 kl 12 212 25 237 -
09/10 kl 13 183 25 208 -
09/10 kl 14 137 25 162 -
09/10 kl 15 91 23 114 -
09/10 kl 16 59 22 81 -
09/10 kl 17 47 21 68 -
09/10 kl 18 55 18 73 -
09/10 kl 19 84 18 102 -
09/10 kl 20 130 16 146 -
09/10 kl 21 181 14 195 -
09/10 kl 22 218 12 230 -
09/10 kl 23 231 10 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 232 247 233 226
Laveste vannstand 71 55 48 34 29
Avvik gult nivå -20 -33 -18 -32 -39
Avvik orange nivå -36 -49 -34 -48 -55
Avvik rødt nivå -51 -64 -49 -63 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm