Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 223 10 233 -
10/10 kl 01 195 6 201 -
10/10 kl 02 149 6 155 -
10/10 kl 03 96 4 100 -
10/10 kl 04 53 4 57 -
10/10 kl 05 32 3 35 -
10/10 kl 06 31 3 34 -
10/10 kl 07 50 2 52 -
10/10 kl 08 92 3 95 -
10/10 kl 09 146 0 146 -
10/10 kl 10 192 2 194 -
10/10 kl 11 216 1 217 -
10/10 kl 12 219 2 221 -
10/10 kl 13 203 1 204 -
10/10 kl 14 167 1 168 -
10/10 kl 15 119 1 120 -
10/10 kl 16 76 2 78 -
10/10 kl 17 51 0 51 -
10/10 kl 18 47 0 47 -
10/10 kl 19 61 1 62 -
10/10 kl 20 97 0 97 -
10/10 kl 21 147 -1 146 -
10/10 kl 22 195 0 195 -
10/10 kl 23 223 -2 221 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 232 247 233 226
Laveste vannstand 71 55 48 34 29
Avvik gult nivå -20 -33 -18 -32 -39
Avvik orange nivå -36 -49 -34 -48 -55
Avvik rødt nivå -51 -64 -49 -63 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm