Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 228 -2 226 -
11/10 kl 01 215 -4 211 -
11/10 kl 02 182 -4 178 -
11/10 kl 03 132 -5 127 -
11/10 kl 04 83 -7 76 -
11/10 kl 05 49 -6 43 -
11/10 kl 06 36 -7 29 -
11/10 kl 07 41 -8 33 -
11/10 kl 08 67 -7 60 -
11/10 kl 09 114 -8 106 -
11/10 kl 10 164 -8 156 -
11/10 kl 11 201 -8 193 -
11/10 kl 12 216 -11 205 -
11/10 kl 13 212 -9 203 -
11/10 kl 14 189 -11 178 -
11/10 kl 15 148 -10 138 -
11/10 kl 16 102 -9 93 -
11/10 kl 17 66 -10 56 -
11/10 kl 18 50 -8 42 -
11/10 kl 19 53 -7 46 -
11/10 kl 20 73 -6 67 -
11/10 kl 21 113 -4 109 -
11/10 kl 22 162 -4 158 -
11/10 kl 23 202 -1 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 232 247 233 226
Laveste vannstand 71 55 48 34 29
Avvik gult nivå -20 -33 -18 -32 -39
Avvik orange nivå -36 -49 -34 -48 -55
Avvik rødt nivå -51 -64 -49 -63 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm