Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 111 32 143 -
09/10 kl 01 105 33 138 -
09/10 kl 02 75 33 108 -
09/10 kl 03 28 34 62 -
09/10 kl 04 -24 35 11 -
09/10 kl 05 -70 35 -35 -
09/10 kl 06 -99 36 -63 -
09/10 kl 07 -102 37 -65 -
09/10 kl 08 -80 37 -43 -
09/10 kl 09 -36 37 1 -
09/10 kl 10 17 37 54 -
09/10 kl 11 66 36 102 -
09/10 kl 12 99 35 134 -
09/10 kl 13 106 34 140 -
09/10 kl 14 88 34 122 -
09/10 kl 15 50 33 83 -
09/10 kl 16 1 32 33 -
09/10 kl 17 -45 31 -14 -
09/10 kl 18 -78 30 -48 -
09/10 kl 19 -88 28 -60 -
09/10 kl 20 -72 28 -44 -
09/10 kl 21 -33 26 -7 -
09/10 kl 22 17 25 42 -
09/10 kl 23 67 24 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 130 143 137 112
Laveste vannstand -64 -77 -65 -92 -104
Avvik gult nivå -39 -19 -6 -12 -37
Avvik orange nivå -58 -38 -25 -31 -56
Avvik rødt nivå -74 -54 -41 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm