Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 193 4 197 197
07/10 kl 14 156 4 160 160
07/10 kl 15 115 5 120 119
07/10 kl 16 80 5 85 83
07/10 kl 17 60 6 66 62
07/10 kl 18 61 6 67 62
07/10 kl 19 84 7 91 85
07/10 kl 20 123 8 131 126
07/10 kl 21 167 9 176 172
07/10 kl 22 206 11 217 212
07/10 kl 23 229 11 240 236

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 260 273 267 242
Laveste vannstand 66 53 65 38 26
Avvik gult nivå -39 -19 -6 -12 -37
Avvik orange nivå -58 -38 -25 -31 -56
Avvik rødt nivå -74 -54 -41 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm