Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 230 13 243 238
08/10 kl 01 208 14 222 219
08/10 kl 02 168 15 183 180
08/10 kl 03 121 17 138 -
08/10 kl 04 75 18 93 -
08/10 kl 05 42 19 61 -
08/10 kl 06 32 21 53 -
08/10 kl 07 47 23 70 -
08/10 kl 08 83 24 107 -
08/10 kl 09 131 26 157 -
08/10 kl 10 180 27 207 -
08/10 kl 11 216 28 244 -
08/10 kl 12 231 29 260 -
08/10 kl 13 222 30 252 -
08/10 kl 14 191 31 222 -
08/10 kl 15 146 32 178 -
08/10 kl 16 101 32 133 -
08/10 kl 17 65 33 98 -
08/10 kl 18 48 32 80 -
08/10 kl 19 56 31 87 -
08/10 kl 20 87 31 118 -
08/10 kl 21 132 31 163 -
08/10 kl 22 182 32 214 -
08/10 kl 23 221 32 253 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 260 273 267 242
Laveste vannstand 66 53 65 38 26
Avvik gult nivå -39 -19 -6 -12 -37
Avvik orange nivå -58 -38 -25 -31 -56
Avvik rødt nivå -74 -54 -41 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm