Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 241 32 273 -
09/10 kl 01 235 33 268 -
09/10 kl 02 205 33 238 -
09/10 kl 03 158 34 192 -
09/10 kl 04 106 35 141 -
09/10 kl 05 60 35 95 -
09/10 kl 06 31 36 67 -
09/10 kl 07 28 37 65 -
09/10 kl 08 50 37 87 -
09/10 kl 09 94 37 131 -
09/10 kl 10 147 37 184 -
09/10 kl 11 196 36 232 -
09/10 kl 12 229 35 264 -
09/10 kl 13 236 34 270 -
09/10 kl 14 218 34 252 -
09/10 kl 15 180 33 213 -
09/10 kl 16 131 32 163 -
09/10 kl 17 85 31 116 -
09/10 kl 18 52 30 82 -
09/10 kl 19 42 28 70 -
09/10 kl 20 58 28 86 -
09/10 kl 21 97 26 123 -
09/10 kl 22 147 25 172 -
09/10 kl 23 197 24 221 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 260 273 267 242
Laveste vannstand 66 53 65 38 26
Avvik gult nivå -39 -19 -6 -12 -37
Avvik orange nivå -58 -38 -25 -31 -56
Avvik rødt nivå -74 -54 -41 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm