Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 00 272 282 273 -
09/10 kl 01 267 277 268 -
09/10 kl 02 238 248 238 -
09/10 kl 03 191 202 192 -
09/10 kl 04 140 151 141 -
09/10 kl 05 95 106 95 -
09/10 kl 06 67 77 67 -
09/10 kl 07 64 75 65 -
09/10 kl 08 85 96 87 -
09/10 kl 09 127 139 131 -
09/10 kl 10 181 191 184 -
09/10 kl 11 228 239 232 -
09/10 kl 12 260 271 264 -
09/10 kl 13 267 277 270 -
09/10 kl 14 249 258 252 -
09/10 kl 15 210 218 213 -
09/10 kl 16 159 168 163 -
09/10 kl 17 112 122 116 -
09/10 kl 18 76 87 82 -
09/10 kl 19 65 77 70 -
09/10 kl 20 79 94 86 -
09/10 kl 21 116 134 123 -
09/10 kl 22 165 184 172 -
09/10 kl 23 213 234 221 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 267 282 284 250
Laveste vannstand 65 53 64 34 23
Avvik gult nivå -37 -12 3 5 -29
Avvik orange nivå -56 -31 -16 -14 -48
Avvik rødt nivå -72 -47 -32 -30 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm