Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
09/10 kl 00 82% 0% 0% 282
09/10 kl 01 16% 0% 0% 277
09/10 kl 02 0% 0% 0% 248
09/10 kl 03 0% 0% 0% 202
09/10 kl 04 0% 0% 0% 151
09/10 kl 05 0% 0% 0% 106
09/10 kl 06 0% 0% 0% 77
09/10 kl 07 0% 0% 0% 75
09/10 kl 08 0% 0% 0% 96
09/10 kl 09 0% 0% 0% 139
09/10 kl 10 0% 0% 0% 191
09/10 kl 11 0% 0% 0% 239
09/10 kl 12 0% 0% 0% 271
09/10 kl 13 18% 0% 0% 277
09/10 kl 14 0% 0% 0% 258
09/10 kl 15 0% 0% 0% 218
09/10 kl 16 0% 0% 0% 168
09/10 kl 17 0% 0% 0% 122
09/10 kl 18 0% 0% 0% 87
09/10 kl 19 0% 0% 0% 77
09/10 kl 20 0% 0% 0% 94
09/10 kl 21 0% 0% 0% 134
09/10 kl 22 0% 0% 0% 184
09/10 kl 23 0% 0% 0% 234

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 82% 2% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm