Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
09/10 kl 00 - 273 275 270
09/10 kl 01 - 268 269 265
09/10 kl 02 - 238 240 235
09/10 kl 03 - 192 194 189
09/10 kl 04 - 141 142 138
09/10 kl 05 - 95 96 92
09/10 kl 06 - 67 68 64
09/10 kl 07 - 65 65 62
09/10 kl 08 - 87 86 85
09/10 kl 09 - 131 129 129
09/10 kl 10 - 184 181 183
09/10 kl 11 - 232 229 232
09/10 kl 12 - 264 261 265
09/10 kl 13 - 270 267 271
09/10 kl 14 - 252 248 253
09/10 kl 15 - 213 208 215
09/10 kl 16 - 163 158 166
09/10 kl 17 - 116 111 119
09/10 kl 18 - 82 76 84
09/10 kl 19 - 70 66 72
09/10 kl 20 - 86 81 87
09/10 kl 21 - 123 119 125
09/10 kl 22 - 172 169 173
09/10 kl 23 - 221 218 223

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 240 260 273 267 242
Max. fra modell: 07/10 00 242 263 275 266 249
Max. fra modell: 06/10 12 241 260 271 269 246
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm