Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 00 31 41 32 -
09/10 kl 01 32 42 33 -
09/10 kl 02 33 43 33 -
09/10 kl 03 33 44 34 -
09/10 kl 04 34 45 35 -
09/10 kl 05 35 46 35 -
09/10 kl 06 36 46 36 -
09/10 kl 07 36 47 37 -
09/10 kl 08 35 46 37 -
09/10 kl 09 33 45 37 -
09/10 kl 10 34 44 37 -
09/10 kl 11 32 43 36 -
09/10 kl 12 31 42 35 -
09/10 kl 13 31 41 34 -
09/10 kl 14 31 40 34 -
09/10 kl 15 30 38 33 -
09/10 kl 16 28 37 32 -
09/10 kl 17 27 37 31 -
09/10 kl 18 24 35 30 -
09/10 kl 19 23 35 28 -
09/10 kl 20 21 36 28 -
09/10 kl 21 19 37 26 -
09/10 kl 22 18 37 25 -
09/10 kl 23 16 37 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 11 33 37 22 3
Laveste værets virkning 4 13 24 5 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm