Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 233 22 255 -
10/10 kl 01 246 21 267 -
10/10 kl 02 231 19 250 -
10/10 kl 03 194 17 211 -
10/10 kl 04 143 15 158 -
10/10 kl 05 91 13 104 -
10/10 kl 06 48 12 60 -
10/10 kl 07 27 11 38 -
10/10 kl 08 32 11 43 -
10/10 kl 09 63 11 74 -
10/10 kl 10 112 10 122 -
10/10 kl 11 165 10 175 -
10/10 kl 12 211 10 221 -
10/10 kl 13 235 10 245 -
10/10 kl 14 234 10 244 -
10/10 kl 15 207 10 217 -
10/10 kl 16 163 10 173 -
10/10 kl 17 114 9 123 -
10/10 kl 18 70 9 79 -
10/10 kl 19 44 9 53 -
10/10 kl 20 43 8 51 -
10/10 kl 21 68 7 75 -
10/10 kl 22 112 6 118 -
10/10 kl 23 163 5 168 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 260 273 267 242
Laveste vannstand 66 53 65 38 26
Avvik gult nivå -39 -19 -6 -12 -37
Avvik orange nivå -58 -38 -25 -31 -56
Avvik rødt nivå -74 -54 -41 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm