Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 209 3 212 -
11/10 kl 01 238 2 240 -
11/10 kl 02 242 0 242 -
11/10 kl 03 220 -2 218 -
11/10 kl 04 178 -3 175 -
11/10 kl 05 127 -4 123 -
11/10 kl 06 78 -6 72 -
11/10 kl 07 44 -6 38 -
11/10 kl 08 32 -6 26 -
11/10 kl 09 46 -7 39 -
11/10 kl 10 83 -7 76 -
11/10 kl 11 133 -7 126 -
11/10 kl 12 183 -7 176 -
11/10 kl 13 220 -6 214 -
11/10 kl 14 234 -7 227 -
11/10 kl 15 223 -8 215 -
11/10 kl 16 190 -7 183 -
11/10 kl 17 144 -8 136 -
11/10 kl 18 98 -7 91 -
11/10 kl 19 61 -7 54 -
11/10 kl 20 45 -6 39 -
11/10 kl 21 52 -6 46 -
11/10 kl 22 83 -5 78 -
11/10 kl 23 128 -5 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 260 273 267 242
Laveste vannstand 66 53 65 38 26
Avvik gult nivå -39 -19 -6 -12 -37
Avvik orange nivå -58 -38 -25 -31 -56
Avvik rødt nivå -74 -54 -41 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm