Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 32 19 51 51
08/10 kl 01 0 19 19 21
08/10 kl 02 -32 18 -14 -15
08/10 kl 03 -56 16 -40 -
08/10 kl 04 -63 14 -49 -
08/10 kl 05 -53 11 -42 -
08/10 kl 06 -29 9 -20 -
08/10 kl 07 1 8 9 -
08/10 kl 08 34 7 41 -
08/10 kl 09 62 7 69 -
08/10 kl 10 73 5 78 -
08/10 kl 11 67 5 72 -
08/10 kl 12 46 4 50 -
08/10 kl 13 16 5 21 -
08/10 kl 14 -15 5 -10 -
08/10 kl 15 -42 5 -37 -
08/10 kl 16 -53 5 -48 -
08/10 kl 17 -47 5 -42 -
08/10 kl 18 -26 6 -20 -
08/10 kl 19 2 8 10 -
08/10 kl 20 34 8 42 -
08/10 kl 21 63 10 73 -
08/10 kl 22 79 12 91 -
08/10 kl 23 77 13 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 91 99 81 76
Laveste vannstand -38 -49 -45 -65 -70
Avvik gult nivå -19 -17 -9 -27 -32
Avvik orange nivå -31 -29 -21 -39 -44
Avvik rødt nivå -50 -48 -40 -58 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm