Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 86 4 90 89
07/10 kl 14 61 6 67 65
07/10 kl 15 47 6 53 51
07/10 kl 16 48 9 57 52
07/10 kl 17 64 10 74 69
07/10 kl 18 88 13 101 96
07/10 kl 19 115 14 129 125
07/10 kl 20 143 15 158 155
07/10 kl 21 161 16 177 175
07/10 kl 22 163 17 180 179
07/10 kl 23 149 19 168 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 182 190 172 167
Laveste vannstand 53 42 46 26 21
Avvik gult nivå -19 -17 -9 -27 -32
Avvik orange nivå -31 -29 -21 -39 -44
Avvik rødt nivå -50 -48 -40 -58 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm