Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 123 19 142 142
08/10 kl 01 91 19 110 112
08/10 kl 02 59 18 77 76
08/10 kl 03 35 16 51 -
08/10 kl 04 28 14 42 -
08/10 kl 05 38 11 49 -
08/10 kl 06 62 9 71 -
08/10 kl 07 92 8 100 -
08/10 kl 08 125 7 132 -
08/10 kl 09 153 7 160 -
08/10 kl 10 164 5 169 -
08/10 kl 11 158 5 163 -
08/10 kl 12 137 4 141 -
08/10 kl 13 107 5 112 -
08/10 kl 14 76 5 81 -
08/10 kl 15 49 5 54 -
08/10 kl 16 38 5 43 -
08/10 kl 17 44 5 49 -
08/10 kl 18 65 6 71 -
08/10 kl 19 93 8 101 -
08/10 kl 20 125 8 133 -
08/10 kl 21 154 10 164 -
08/10 kl 22 170 12 182 -
08/10 kl 23 168 13 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 182 190 172 167
Laveste vannstand 53 42 46 26 21
Avvik gult nivå -19 -17 -9 -27 -32
Avvik orange nivå -31 -29 -21 -39 -44
Avvik rødt nivå -50 -48 -40 -58 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm