Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 00 139 144 142 142
08/10 kl 01 107 112 110 112
08/10 kl 02 75 80 77 76
08/10 kl 03 51 55 51 -
08/10 kl 04 41 45 42 -
08/10 kl 05 48 52 49 -
08/10 kl 06 70 75 71 -
08/10 kl 07 98 102 100 -
08/10 kl 08 129 134 132 -
08/10 kl 09 157 161 160 -
08/10 kl 10 168 171 169 -
08/10 kl 11 162 165 163 -
08/10 kl 12 141 144 141 -
08/10 kl 13 111 114 112 -
08/10 kl 14 80 83 81 -
08/10 kl 15 53 57 54 -
08/10 kl 16 42 47 43 -
08/10 kl 17 47 53 49 -
08/10 kl 18 70 75 71 -
08/10 kl 19 100 105 101 -
08/10 kl 20 132 139 133 -
08/10 kl 21 163 170 164 -
08/10 kl 22 181 189 182 -
08/10 kl 23 180 188 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 185 189 196 183 178
Laveste vannstand 52 41 42 24 10
Avvik gult nivå -14 -10 -3 -16 -21
Avvik orange nivå -26 -22 -15 -28 -33
Avvik rødt nivå -45 -41 -34 -47 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm