Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
08/10 kl 00 142 142 142 141
08/10 kl 01 112 110 110 109
08/10 kl 02 76 77 78 77
08/10 kl 03 - 51 52 51
08/10 kl 04 - 42 42 40
08/10 kl 05 - 49 50 48
08/10 kl 06 - 71 72 70
08/10 kl 07 - 100 101 99
08/10 kl 08 - 132 132 130
08/10 kl 09 - 160 160 158
08/10 kl 10 - 169 169 168
08/10 kl 11 - 163 164 162
08/10 kl 12 - 141 142 139
08/10 kl 13 - 112 112 110
08/10 kl 14 - 81 81 79
08/10 kl 15 - 54 54 53
08/10 kl 16 - 43 42 41
08/10 kl 17 - 49 48 47
08/10 kl 18 - 71 70 68
08/10 kl 19 - 101 99 98
08/10 kl 20 - 133 132 131
08/10 kl 21 - 164 162 162
08/10 kl 22 - 182 180 180
08/10 kl 23 - 181 180 178

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 180 182 190 172 167
Max. fra modell: 07/10 00 179 180 188 177 171
Max. fra modell: 06/10 12 178 180 188 173 170
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm