Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 00 16 21 19 19
08/10 kl 01 16 21 19 21
08/10 kl 02 16 21 18 17
08/10 kl 03 16 20 16 -
08/10 kl 04 13 17 14 -
08/10 kl 05 10 14 11 -
08/10 kl 06 8 13 9 -
08/10 kl 07 6 10 8 -
08/10 kl 08 4 9 7 -
08/10 kl 09 4 8 7 -
08/10 kl 10 4 7 5 -
08/10 kl 11 4 7 5 -
08/10 kl 12 4 7 4 -
08/10 kl 13 4 7 5 -
08/10 kl 14 4 7 5 -
08/10 kl 15 4 8 5 -
08/10 kl 16 4 9 5 -
08/10 kl 17 3 9 5 -
08/10 kl 18 5 10 6 -
08/10 kl 19 7 12 8 -
08/10 kl 20 7 14 8 -
08/10 kl 21 9 16 10 -
08/10 kl 22 11 19 12 -
08/10 kl 23 12 20 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 19 22 6 3
Laveste værets virkning 4 4 7 -4 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm