Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 148 15 163 -
09/10 kl 01 117 17 134 -
09/10 kl 02 81 18 99 -
09/10 kl 03 47 19 66 -
09/10 kl 04 26 20 46 -
09/10 kl 05 25 22 47 -
09/10 kl 06 41 22 63 -
09/10 kl 07 69 22 91 -
09/10 kl 08 102 21 123 -
09/10 kl 09 137 21 158 -
09/10 kl 10 162 21 183 -
09/10 kl 11 169 21 190 -
09/10 kl 12 157 20 177 -
09/10 kl 13 130 19 149 -
09/10 kl 14 96 19 115 -
09/10 kl 15 63 18 81 -
09/10 kl 16 39 16 55 -
09/10 kl 17 33 15 48 -
09/10 kl 18 46 14 60 -
09/10 kl 19 71 13 84 -
09/10 kl 20 103 11 114 -
09/10 kl 21 136 10 146 -
09/10 kl 22 163 9 172 -
09/10 kl 23 174 7 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 182 190 172 167
Laveste vannstand 53 42 46 26 21
Avvik gult nivå -19 -17 -9 -27 -32
Avvik orange nivå -31 -29 -21 -39 -44
Avvik rødt nivå -50 -48 -40 -58 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm