Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 166 6 172 -
10/10 kl 01 142 4 146 -
10/10 kl 02 107 4 111 -
10/10 kl 03 70 4 74 -
10/10 kl 04 38 3 41 -
10/10 kl 05 23 3 26 -
10/10 kl 06 28 4 32 -
10/10 kl 07 49 4 53 -
10/10 kl 08 81 4 85 -
10/10 kl 09 115 5 120 -
10/10 kl 10 148 6 154 -
10/10 kl 11 167 5 172 -
10/10 kl 12 167 5 172 -
10/10 kl 13 150 5 155 -
10/10 kl 14 119 4 123 -
10/10 kl 15 84 4 88 -
10/10 kl 16 52 2 54 -
10/10 kl 17 34 2 36 -
10/10 kl 18 35 1 36 -
10/10 kl 19 53 0 53 -
10/10 kl 20 81 -1 80 -
10/10 kl 21 114 -2 112 -
10/10 kl 22 146 -3 143 -
10/10 kl 23 167 -4 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 182 190 172 167
Laveste vannstand 53 42 46 26 21
Avvik gult nivå -19 -17 -9 -27 -32
Avvik orange nivå -31 -29 -21 -39 -44
Avvik rødt nivå -50 -48 -40 -58 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm