Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 172 -5 167 -
11/10 kl 01 159 -5 154 -
11/10 kl 02 131 -5 126 -
11/10 kl 03 94 -5 89 -
11/10 kl 04 59 -6 53 -
11/10 kl 05 34 -6 28 -
11/10 kl 06 27 -6 21 -
11/10 kl 07 38 -6 32 -
11/10 kl 08 63 -6 57 -
11/10 kl 09 94 -5 89 -
11/10 kl 10 128 -6 122 -
11/10 kl 11 155 -5 150 -
11/10 kl 12 167 -5 162 -
11/10 kl 13 161 -5 156 -
11/10 kl 14 139 -4 135 -
11/10 kl 15 106 -3 103 -
11/10 kl 16 71 -2 69 -
11/10 kl 17 45 -1 44 -
11/10 kl 18 35 0 35 -
11/10 kl 19 42 1 43 -
11/10 kl 20 64 1 65 -
11/10 kl 21 92 2 94 -
11/10 kl 22 124 3 127 -
11/10 kl 23 150 3 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 182 190 172 167
Laveste vannstand 53 42 46 26 21
Avvik gult nivå -19 -17 -9 -27 -32
Avvik orange nivå -31 -29 -21 -39 -44
Avvik rødt nivå -50 -48 -40 -58 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm