Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 229 3 232 232
07/10 kl 14 177 4 181 181
07/10 kl 15 127 5 132 131
07/10 kl 16 88 6 94 92
07/10 kl 17 71 7 78 74
07/10 kl 18 81 8 89 83
07/10 kl 19 118 10 128 120
07/10 kl 20 173 12 185 178
07/10 kl 21 234 14 248 242
07/10 kl 22 282 16 298 294
07/10 kl 23 304 19 323 318

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 339 341 340 309
Laveste vannstand 78 77 59 47 33
Avvik gult nivå -33 -17 -15 -16 -47
Avvik orange nivå -52 -36 -34 -35 -66
Avvik rødt nivå -72 -56 -54 -55 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm