Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 292 20 312 307
08/10 kl 01 251 23 274 268
08/10 kl 02 192 25 217 212
08/10 kl 03 130 28 158 -
08/10 kl 04 77 30 107 -
08/10 kl 05 45 33 78 -
08/10 kl 06 42 35 77 -
08/10 kl 07 69 37 106 -
08/10 kl 08 122 39 161 -
08/10 kl 09 189 41 230 -
08/10 kl 10 252 40 292 -
08/10 kl 11 292 40 332 -
08/10 kl 12 300 39 339 -
08/10 kl 13 273 37 310 -
08/10 kl 14 222 35 257 -
08/10 kl 15 163 33 196 -
08/10 kl 16 108 30 138 -
08/10 kl 17 70 28 98 -
08/10 kl 18 59 28 87 -
08/10 kl 19 78 27 105 -
08/10 kl 20 125 25 150 -
08/10 kl 21 189 26 215 -
08/10 kl 22 255 26 281 -
08/10 kl 23 302 26 328 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 339 341 340 309
Laveste vannstand 78 77 59 47 33
Avvik gult nivå -33 -17 -15 -16 -47
Avvik orange nivå -52 -36 -34 -35 -66
Avvik rødt nivå -72 -56 -54 -55 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm