Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 316 25 341 -
09/10 kl 01 294 25 319 -
09/10 kl 02 241 25 266 -
09/10 kl 03 174 25 199 -
09/10 kl 04 109 26 135 -
09/10 kl 05 58 27 85 -
09/10 kl 06 33 26 59 -
09/10 kl 07 39 26 65 -
09/10 kl 08 77 26 103 -
09/10 kl 09 139 26 165 -
09/10 kl 10 211 25 236 -
09/10 kl 11 274 25 299 -
09/10 kl 12 308 24 332 -
09/10 kl 13 304 24 328 -
09/10 kl 14 266 23 289 -
09/10 kl 15 206 23 229 -
09/10 kl 16 142 23 165 -
09/10 kl 17 88 23 111 -
09/10 kl 18 57 22 79 -
09/10 kl 19 56 23 79 -
09/10 kl 20 85 23 108 -
09/10 kl 21 141 23 164 -
09/10 kl 22 210 23 233 -
09/10 kl 23 275 23 298 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 339 341 340 309
Laveste vannstand 78 77 59 47 33
Avvik gult nivå -33 -17 -15 -16 -47
Avvik orange nivå -52 -36 -34 -35 -66
Avvik rødt nivå -72 -56 -54 -55 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm