Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 315 22 337 -
10/10 kl 01 318 22 340 -
10/10 kl 02 283 21 304 -
10/10 kl 03 222 20 242 -
10/10 kl 04 152 18 170 -
10/10 kl 05 89 17 106 -
10/10 kl 06 46 16 62 -
10/10 kl 07 31 16 47 -
10/10 kl 08 48 16 64 -
10/10 kl 09 96 16 112 -
10/10 kl 10 164 15 179 -
10/10 kl 11 236 14 250 -
10/10 kl 12 292 13 305 -
10/10 kl 13 314 11 325 -
10/10 kl 14 297 10 307 -
10/10 kl 15 248 9 257 -
10/10 kl 16 182 6 188 -
10/10 kl 17 120 5 125 -
10/10 kl 18 73 4 77 -
10/10 kl 19 53 2 55 -
10/10 kl 20 62 0 62 -
10/10 kl 21 101 -2 99 -
10/10 kl 22 162 -4 158 -
10/10 kl 23 231 -6 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 339 341 340 309
Laveste vannstand 78 77 59 47 33
Avvik gult nivå -33 -17 -15 -16 -47
Avvik orange nivå -52 -36 -34 -35 -66
Avvik rødt nivå -72 -56 -54 -55 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm