Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 289 -7 282 -
11/10 kl 01 317 -8 309 -
11/10 kl 02 307 -9 298 -
11/10 kl 03 263 -10 253 -
11/10 kl 04 197 -9 188 -
11/10 kl 05 130 -9 121 -
11/10 kl 06 75 -9 66 -
11/10 kl 07 43 -8 35 -
11/10 kl 08 41 -8 33 -
11/10 kl 09 69 -7 62 -
11/10 kl 10 123 -6 117 -
11/10 kl 11 191 -6 185 -
11/10 kl 12 257 -6 251 -
11/10 kl 13 301 -7 294 -
11/10 kl 14 308 -7 301 -
11/10 kl 15 279 -8 271 -
11/10 kl 16 223 -8 215 -
11/10 kl 17 159 -10 149 -
11/10 kl 18 103 -11 92 -
11/10 kl 19 67 -11 56 -
11/10 kl 20 58 -10 48 -
11/10 kl 21 77 -10 67 -
11/10 kl 22 122 -9 113 -
11/10 kl 23 183 -9 174 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 339 341 340 309
Laveste vannstand 78 77 59 47 33
Avvik gult nivå -33 -17 -15 -16 -47
Avvik orange nivå -52 -36 -34 -35 -66
Avvik rødt nivå -72 -56 -54 -55 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm