Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 67 -1 66 71
07/10 kl 14 28 2 30 31
07/10 kl 15 -14 1 -13 -12
07/10 kl 16 -52 1 -51 -50
07/10 kl 17 -75 4 -71 -75
07/10 kl 18 -75 2 -73 -77
07/10 kl 19 -52 4 -48 -53
07/10 kl 20 -12 6 -6 -11
07/10 kl 21 36 5 41 38
07/10 kl 22 78 8 86 81
07/10 kl 23 104 8 112 107

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 133 149 142 119
Laveste vannstand -73 -83 -72 -97 -111
Avvik gult nivå -36 -15 1 -6 -29
Avvik orange nivå -51 -30 -14 -21 -44
Avvik rødt nivå -68 -47 -31 -38 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm