Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 202 -1 201 206
07/10 kl 14 163 2 165 166
07/10 kl 15 121 1 122 123
07/10 kl 16 83 1 84 85
07/10 kl 17 60 4 64 60
07/10 kl 18 60 2 62 58
07/10 kl 19 83 4 87 82
07/10 kl 20 123 6 129 124
07/10 kl 21 171 5 176 173
07/10 kl 22 213 8 221 216
07/10 kl 23 239 8 247 242

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 247 268 284 277 254
Laveste vannstand 62 52 63 38 24
Avvik gult nivå -36 -15 1 -6 -29
Avvik orange nivå -51 -30 -14 -21 -44
Avvik rødt nivå -68 -47 -31 -38 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm