Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/10 kl 13 201 201 201 206
07/10 kl 14 165 166 165 166
07/10 kl 15 121 123 122 123
07/10 kl 16 83 85 84 85
07/10 kl 17 63 65 64 60
07/10 kl 18 61 63 62 58
07/10 kl 19 86 88 87 82
07/10 kl 20 127 130 129 124
07/10 kl 21 176 178 176 173
07/10 kl 22 220 222 221 216
07/10 kl 23 246 249 247 242

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 272 292 295 261
Laveste vannstand 61 52 61 33 22
Avvik gult nivå -34 -11 9 12 -22
Avvik orange nivå -49 -26 -6 -3 -37
Avvik rødt nivå -66 -43 -23 -20 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm