Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
07/10 kl 13 0% 0% 0% 201
07/10 kl 14 0% 0% 0% 166
07/10 kl 15 0% 0% 0% 123
07/10 kl 16 0% 0% 0% 85
07/10 kl 17 0% 0% 0% 65
07/10 kl 18 0% 0% 0% 63
07/10 kl 19 0% 0% 0% 88
07/10 kl 20 0% 0% 0% 130
07/10 kl 21 0% 0% 0% 178
07/10 kl 22 0% 0% 0% 222
07/10 kl 23 0% 0% 0% 249

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 39% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 6% 2% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm