Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
07/10 kl 00 222 - - 223
07/10 kl 01 191 - 190 190
07/10 kl 02 146 - 143 143
07/10 kl 03 100 - 100 100
07/10 kl 04 68 - 66 66
07/10 kl 05 51 - 47 47
07/10 kl 06 55 - 56 55
07/10 kl 07 84 - 83 82
07/10 kl 08 127 - 125 124
07/10 kl 09 172 - 171 171
07/10 kl 10 210 - 207 206
07/10 kl 11 230 - 229 228
07/10 kl 12 227 - 227 226
07/10 kl 13 206 201 202 201
07/10 kl 14 166 165 166 165
07/10 kl 15 123 122 123 122
07/10 kl 16 85 84 85 85
07/10 kl 17 60 64 65 64
07/10 kl 18 58 62 63 62
07/10 kl 19 82 87 88 87
07/10 kl 20 124 129 130 129
07/10 kl 21 173 176 177 176
07/10 kl 22 216 221 222 220
07/10 kl 23 242 247 249 247

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 247 268 284 277 254
Max. fra modell: 07/10 00 249 271 285 276 260
Max. fra modell: 06/10 12 247 268 280 280 259
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm