Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/10 kl 13 -1 -1 -1 4
07/10 kl 14 2 3 2 3
07/10 kl 15 0 2 1 2
07/10 kl 16 0 2 1 2
07/10 kl 17 3 5 4 0
07/10 kl 18 1 3 2 -2
07/10 kl 19 3 5 4 -1
07/10 kl 20 4 7 6 1
07/10 kl 21 5 7 5 2
07/10 kl 22 7 9 8 3
07/10 kl 23 7 10 8 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 31 36 21 1
Laveste værets virkning -1 10 24 3 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm