Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 241 10 251 246
08/10 kl 01 219 12 231 227
08/10 kl 02 178 12 190 188
08/10 kl 03 128 14 142 -
08/10 kl 04 80 17 97 -
08/10 kl 05 45 16 61 -
08/10 kl 06 32 20 52 -
08/10 kl 07 46 22 68 -
08/10 kl 08 83 22 105 -
08/10 kl 09 134 25 159 -
08/10 kl 10 184 24 208 -
08/10 kl 11 223 26 249 -
08/10 kl 12 240 28 268 -
08/10 kl 13 232 27 259 -
08/10 kl 14 200 29 229 -
08/10 kl 15 153 29 182 -
08/10 kl 16 106 28 134 -
08/10 kl 17 67 30 97 -
08/10 kl 18 47 30 77 -
08/10 kl 19 54 29 83 -
08/10 kl 20 86 30 116 -
08/10 kl 21 134 31 165 -
08/10 kl 22 187 30 217 -
08/10 kl 23 230 30 260 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 247 268 284 277 254
Laveste vannstand 62 52 63 38 24
Avvik gult nivå -36 -15 1 -6 -29
Avvik orange nivå -51 -30 -14 -21 -44
Avvik rødt nivå -68 -47 -31 -38 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm