Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 252 32 284 -
09/10 kl 01 247 31 278 -
09/10 kl 02 217 31 248 -
09/10 kl 03 167 32 199 -
09/10 kl 04 113 34 147 -
09/10 kl 05 64 32 96 -
09/10 kl 06 32 34 66 -
09/10 kl 07 27 36 63 -
09/10 kl 08 49 34 83 -
09/10 kl 09 94 35 129 -
09/10 kl 10 149 35 184 -
09/10 kl 11 202 34 236 -
09/10 kl 12 237 33 270 -
09/10 kl 13 247 33 280 -
09/10 kl 14 229 33 262 -
09/10 kl 15 189 30 219 -
09/10 kl 16 137 30 167 -
09/10 kl 17 89 30 119 -
09/10 kl 18 53 27 80 -
09/10 kl 19 41 26 67 -
09/10 kl 20 56 27 83 -
09/10 kl 21 97 24 121 -
09/10 kl 22 149 24 173 -
09/10 kl 23 203 24 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 247 268 284 277 254
Laveste vannstand 62 52 63 38 24
Avvik gult nivå -36 -15 1 -6 -29
Avvik orange nivå -51 -30 -14 -21 -44
Avvik rødt nivå -68 -47 -31 -38 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm