Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 243 21 264 -
10/10 kl 01 257 20 277 -
10/10 kl 02 244 19 263 -
10/10 kl 03 205 16 221 -
10/10 kl 04 151 15 166 -
10/10 kl 05 97 13 110 -
10/10 kl 06 51 11 62 -
10/10 kl 07 27 11 38 -
10/10 kl 08 31 8 39 -
10/10 kl 09 63 10 73 -
10/10 kl 10 113 9 122 -
10/10 kl 11 169 7 176 -
10/10 kl 12 217 9 226 -
10/10 kl 13 245 8 253 -
10/10 kl 14 245 7 252 -
10/10 kl 15 218 9 227 -
10/10 kl 16 172 7 179 -
10/10 kl 17 120 6 126 -
10/10 kl 18 74 8 82 -
10/10 kl 19 45 5 50 -
10/10 kl 20 42 5 47 -
10/10 kl 21 67 5 72 -
10/10 kl 22 113 3 116 -
10/10 kl 23 166 4 170 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 247 268 284 277 254
Laveste vannstand 62 52 63 38 24
Avvik gult nivå -36 -15 1 -6 -29
Avvik orange nivå -51 -30 -14 -21 -44
Avvik rødt nivå -68 -47 -31 -38 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm