Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 216 1 217 -
11/10 kl 01 248 1 249 -
11/10 kl 02 253 1 254 -
11/10 kl 03 231 -3 228 -
11/10 kl 04 188 -3 185 -
11/10 kl 05 134 -3 131 -
11/10 kl 06 83 -6 77 -
11/10 kl 07 45 -5 40 -
11/10 kl 08 31 -7 24 -
11/10 kl 09 45 -8 37 -
11/10 kl 10 83 -6 77 -
11/10 kl 11 135 -9 126 -
11/10 kl 12 187 -8 179 -
11/10 kl 13 228 -7 221 -
11/10 kl 14 244 -8 236 -
11/10 kl 15 234 -9 225 -
11/10 kl 16 200 -9 191 -
11/10 kl 17 152 -9 143 -
11/10 kl 18 103 -9 94 -
11/10 kl 19 64 -9 55 -
11/10 kl 20 45 -9 36 -
11/10 kl 21 51 -7 44 -
11/10 kl 22 83 -8 75 -
11/10 kl 23 130 -7 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 247 268 284 277 254
Laveste vannstand 62 52 63 38 24
Avvik gult nivå -36 -15 1 -6 -29
Avvik orange nivå -51 -30 -14 -21 -44
Avvik rødt nivå -68 -47 -31 -38 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm