Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 137 14 151 -
10/10 kl 01 107 12 119 -
10/10 kl 02 54 10 64 -
10/10 kl 03 -9 8 -1 -
10/10 kl 04 -67 8 -59 -
10/10 kl 05 -105 6 -99 -
10/10 kl 06 -116 5 -111 -
10/10 kl 07 -99 3 -96 -
10/10 kl 08 -58 3 -55 -
10/10 kl 09 1 2 3 -
10/10 kl 10 66 0 66 -
10/10 kl 11 113 0 113 -
10/10 kl 12 130 -1 129 -
10/10 kl 13 112 -1 111 -
10/10 kl 14 69 -1 68 -
10/10 kl 15 12 -2 10 -
10/10 kl 16 -45 -1 -46 -
10/10 kl 17 -87 -3 -90 -
10/10 kl 18 -103 -4 -107 -
10/10 kl 19 -92 -2 -94 -
10/10 kl 20 -57 -3 -60 -
10/10 kl 21 -2 -2 -4 -
10/10 kl 22 60 -3 57 -
10/10 kl 23 113 -3 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 141 147 152 151 135
Laveste vannstand -78 -80 -103 -111 -110
Avvik gult nivå -25 -19 -14 -15 -31
Avvik orange nivå -40 -34 -29 -30 -46
Avvik rødt nivå -58 -52 -47 -48 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm