Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 157 2 159 154
07/10 kl 14 110 1 111 109
07/10 kl 15 76 2 78 75
07/10 kl 16 62 6 68 60
07/10 kl 17 73 5 78 72
07/10 kl 18 106 9 115 107
07/10 kl 19 154 11 165 158
07/10 kl 20 209 12 221 215
07/10 kl 21 252 17 269 263
07/10 kl 22 270 17 287 283
07/10 kl 23 259 19 278 273

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 293 298 297 281
Laveste vannstand 68 66 43 35 36
Avvik gult nivå -25 -19 -14 -15 -31
Avvik orange nivå -40 -34 -29 -30 -46
Avvik rødt nivå -58 -52 -47 -48 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm