Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 222 23 245 239
08/10 kl 01 170 23 193 190
08/10 kl 02 113 26 139 139
08/10 kl 03 65 27 92 -
08/10 kl 04 38 29 67 -
08/10 kl 05 38 31 69 -
08/10 kl 06 63 29 92 -
08/10 kl 07 110 28 138 -
08/10 kl 08 169 29 198 -
08/10 kl 09 225 25 250 -
08/10 kl 10 260 24 284 -
08/10 kl 11 265 21 286 -
08/10 kl 12 241 22 263 -
08/10 kl 13 196 22 218 -
08/10 kl 14 142 18 160 -
08/10 kl 15 91 19 110 -
08/10 kl 16 58 17 75 -
08/10 kl 17 51 15 66 -
08/10 kl 18 70 14 84 -
08/10 kl 19 112 12 124 -
08/10 kl 20 169 13 182 -
08/10 kl 21 229 11 240 -
08/10 kl 22 270 11 281 -
08/10 kl 23 282 11 293 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 293 298 297 281
Laveste vannstand 68 66 43 35 36
Avvik gult nivå -25 -19 -14 -15 -31
Avvik orange nivå -40 -34 -29 -30 -46
Avvik rødt nivå -58 -52 -47 -48 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm