Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 261 11 272 -
09/10 kl 01 215 11 226 -
09/10 kl 02 155 12 167 -
09/10 kl 03 96 12 108 -
09/10 kl 04 50 14 64 -
09/10 kl 05 29 14 43 -
09/10 kl 06 37 17 54 -
09/10 kl 07 71 16 87 -
09/10 kl 08 126 17 143 -
09/10 kl 09 190 18 208 -
09/10 kl 10 245 19 264 -
09/10 kl 11 272 20 292 -
09/10 kl 12 267 19 286 -
09/10 kl 13 233 21 254 -
09/10 kl 14 180 22 202 -
09/10 kl 15 122 21 143 -
09/10 kl 16 73 22 95 -
09/10 kl 17 46 22 68 -
09/10 kl 18 48 21 69 -
09/10 kl 19 76 21 97 -
09/10 kl 20 126 20 146 -
09/10 kl 21 188 19 207 -
09/10 kl 22 247 18 265 -
09/10 kl 23 282 16 298 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 293 298 297 281
Laveste vannstand 68 66 43 35 36
Avvik gult nivå -25 -19 -14 -15 -31
Avvik orange nivå -40 -34 -29 -30 -46
Avvik rødt nivå -58 -52 -47 -48 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm