Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 283 14 297 -
10/10 kl 01 253 12 265 -
10/10 kl 02 200 10 210 -
10/10 kl 03 137 8 145 -
10/10 kl 04 79 8 87 -
10/10 kl 05 41 6 47 -
10/10 kl 06 30 5 35 -
10/10 kl 07 47 3 50 -
10/10 kl 08 88 3 91 -
10/10 kl 09 147 2 149 -
10/10 kl 10 212 0 212 -
10/10 kl 11 259 0 259 -
10/10 kl 12 276 -1 275 -
10/10 kl 13 258 -1 257 -
10/10 kl 14 215 -1 214 -
10/10 kl 15 158 -2 156 -
10/10 kl 16 101 -1 100 -
10/10 kl 17 59 -3 56 -
10/10 kl 18 43 -4 39 -
10/10 kl 19 54 -2 52 -
10/10 kl 20 89 -3 86 -
10/10 kl 21 144 -2 142 -
10/10 kl 22 206 -3 203 -
10/10 kl 23 259 -3 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 293 298 297 281
Laveste vannstand 68 66 43 35 36
Avvik gult nivå -25 -19 -14 -15 -31
Avvik orange nivå -40 -34 -29 -30 -46
Avvik rødt nivå -58 -52 -47 -48 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm