Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 289 313 297 -
10/10 kl 01 259 283 265 -
10/10 kl 02 206 225 210 -
10/10 kl 03 142 163 145 -
10/10 kl 04 82 102 87 -
10/10 kl 05 42 62 47 -
10/10 kl 06 29 52 35 -
10/10 kl 07 45 69 50 -
10/10 kl 08 85 111 91 -
10/10 kl 09 145 171 149 -
10/10 kl 10 208 230 212 -
10/10 kl 11 255 281 259 -
10/10 kl 12 272 299 275 -
10/10 kl 13 253 279 257 -
10/10 kl 14 209 236 214 -
10/10 kl 15 152 177 156 -
10/10 kl 16 95 123 100 -
10/10 kl 17 51 75 56 -
10/10 kl 18 37 57 39 -
10/10 kl 19 46 69 52 -
10/10 kl 20 80 100 86 -
10/10 kl 21 137 157 142 -
10/10 kl 22 198 215 203 -
10/10 kl 23 252 267 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 290 302 316 313 294
Laveste vannstand 66 62 42 29 28
Avvik gult nivå -22 -10 4 1 -18
Avvik orange nivå -37 -25 -11 -14 -33
Avvik rødt nivå -55 -43 -29 -32 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm