Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
10/10 kl 00 - 297 308 305
10/10 kl 01 - 265 276 272
10/10 kl 02 - 210 222 218
10/10 kl 03 - 145 156 153
10/10 kl 04 - 87 96 93
10/10 kl 05 - 47 55 52
10/10 kl 06 - 35 44 40
10/10 kl 07 - 50 60 57
10/10 kl 08 - 91 99 96
10/10 kl 09 - 149 156 153
10/10 kl 10 - 212 219 216
10/10 kl 11 - 259 264 262
10/10 kl 12 - 275 279 279
10/10 kl 13 - 257 260 260
10/10 kl 14 - 214 215 217
10/10 kl 15 - 156 158 159
10/10 kl 16 - 100 99 103
10/10 kl 17 - 56 55 60
10/10 kl 18 - 39 39 44
10/10 kl 19 - 52 50 58
10/10 kl 20 - 86 85 93
10/10 kl 21 - 142 141 148
10/10 kl 22 - 203 203 210
10/10 kl 23 - 256 255 264

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 287 293 298 297 281
Max. fra modell: 07/10 00 289 294 309 308 281
Max. fra modell: 06/10 12 288 292 305 305 289
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm