Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 6 30 14 -
10/10 kl 01 6 30 12 -
10/10 kl 02 6 25 10 -
10/10 kl 03 5 26 8 -
10/10 kl 04 3 23 8 -
10/10 kl 05 1 21 6 -
10/10 kl 06 -1 22 5 -
10/10 kl 07 -2 22 3 -
10/10 kl 08 -3 23 3 -
10/10 kl 09 -2 24 2 -
10/10 kl 10 -4 18 0 -
10/10 kl 11 -4 22 0 -
10/10 kl 12 -4 23 -1 -
10/10 kl 13 -5 21 -1 -
10/10 kl 14 -6 21 -1 -
10/10 kl 15 -6 19 -2 -
10/10 kl 16 -6 22 -1 -
10/10 kl 17 -8 16 -3 -
10/10 kl 18 -6 14 -4 -
10/10 kl 19 -8 15 -2 -
10/10 kl 20 -9 11 -3 -
10/10 kl 21 -7 13 -2 -
10/10 kl 22 -8 9 -3 -
10/10 kl 23 -7 8 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 31 22 14 -2
Laveste værets virkning 1 11 11 -4 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm