Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 284 -3 281 -
11/10 kl 01 274 -3 271 -
11/10 kl 02 235 -3 232 -
11/10 kl 03 178 -3 175 -
11/10 kl 04 118 -4 114 -
11/10 kl 05 68 -3 65 -
11/10 kl 06 41 -4 37 -
11/10 kl 07 41 -5 36 -
11/10 kl 08 66 -4 62 -
11/10 kl 09 112 -4 108 -
11/10 kl 10 172 -5 167 -
11/10 kl 11 230 -4 226 -
11/10 kl 12 266 -5 261 -
11/10 kl 13 269 -5 264 -
11/10 kl 14 242 -4 238 -
11/10 kl 15 193 -5 188 -
11/10 kl 16 136 -6 130 -
11/10 kl 17 85 -6 79 -
11/10 kl 18 53 -6 47 -
11/10 kl 19 48 -6 42 -
11/10 kl 20 67 -4 63 -
11/10 kl 21 107 -4 103 -
11/10 kl 22 162 -2 160 -
11/10 kl 23 220 -3 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 293 298 297 281
Laveste vannstand 68 66 43 35 36
Avvik gult nivå -25 -19 -14 -15 -31
Avvik orange nivå -40 -34 -29 -30 -46
Avvik rødt nivå -58 -52 -47 -48 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm