Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 286 9 295 293
07/10 kl 14 262 10 272 271
07/10 kl 15 217 10 227 227
07/10 kl 16 160 8 168 169
07/10 kl 17 107 9 116 118
07/10 kl 18 73 8 81 82
07/10 kl 19 66 9 75 75
07/10 kl 20 89 9 98 96
07/10 kl 21 137 9 146 143
07/10 kl 22 198 11 209 204
07/10 kl 23 255 11 266 263

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 322 352 341 312
Laveste vannstand 75 52 70 47 35
Avvik gult nivå -45 -18 12 1 -28
Avvik orange nivå -61 -34 -4 -15 -44
Avvik rødt nivå -74 -47 -17 -28 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm