Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 292 12 304 298
08/10 kl 01 299 11 310 305
08/10 kl 02 279 12 291 288
08/10 kl 03 234 12 246 -
08/10 kl 04 172 12 184 -
08/10 kl 05 108 13 121 -
08/10 kl 06 59 14 73 -
08/10 kl 07 38 14 52 -
08/10 kl 08 49 15 64 -
08/10 kl 09 91 17 108 -
08/10 kl 10 155 19 174 -
08/10 kl 11 222 18 240 -
08/10 kl 12 274 22 296 -
08/10 kl 13 299 23 322 -
08/10 kl 14 294 25 319 -
08/10 kl 15 262 24 286 -
08/10 kl 16 207 26 233 -
08/10 kl 17 144 27 171 -
08/10 kl 18 89 26 115 -
08/10 kl 19 58 29 87 -
08/10 kl 20 59 30 89 -
08/10 kl 21 91 30 121 -
08/10 kl 22 149 32 181 -
08/10 kl 23 217 34 251 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 322 352 341 312
Laveste vannstand 75 52 70 47 35
Avvik gult nivå -45 -18 12 1 -28
Avvik orange nivå -61 -34 -4 -15 -44
Avvik rødt nivå -74 -47 -17 -28 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm