Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 275 33 308 -
09/10 kl 01 306 33 339 -
09/10 kl 02 306 35 341 -
09/10 kl 03 278 35 313 -
09/10 kl 04 224 37 261 -
09/10 kl 05 155 36 191 -
09/10 kl 06 89 39 128 -
09/10 kl 07 43 40 83 -
09/10 kl 08 30 40 70 -
09/10 kl 09 51 42 93 -
09/10 kl 10 103 43 146 -
09/10 kl 11 173 43 216 -
09/10 kl 12 243 45 288 -
09/10 kl 13 291 45 336 -
09/10 kl 14 307 45 352 -
09/10 kl 15 294 44 338 -
09/10 kl 16 252 42 294 -
09/10 kl 17 190 42 232 -
09/10 kl 18 124 39 163 -
09/10 kl 19 72 39 111 -
09/10 kl 20 49 37 86 -
09/10 kl 21 60 37 97 -
09/10 kl 22 102 34 136 -
09/10 kl 23 168 33 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 322 352 341 312
Laveste vannstand 75 52 70 47 35
Avvik gult nivå -45 -18 12 1 -28
Avvik orange nivå -61 -34 -4 -15 -44
Avvik rødt nivå -74 -47 -17 -28 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm